مسیح احمدی – اثر شماره.11 (مدال Lex)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر مدال Lex
آثار دیگر این هنرمند