مسیح احمدی – اثر شماره.01 (میرزاخانی)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر میرزاخانی
آثار دیگر این هنرمند