مسیح احمدی – اثر شماره.13 (مدال گرامیداشت استاد ممیز)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر مدال گرامیداشت استاد ممیز
آثار دیگر این هنرمند