مسیح احمدی – اثر شماره.02 (زشتی های اصفهان)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر زشتی های اصفهان
آثار دیگر این هنرمند