اخبار و رویدادها
اخبار و مطبوعات
۱۳ اردیبهشت ماه ۲۰۲۰
"وارنگ" درهم تنیدگی فضا و زمان جهان به سمت بی نظمی و پدیده‌ها به سوی پراکندگی می‌روند، از طرف دیگر…
۱۸ اردیبهشت ماه ۲۰۱۹
پس از واقعیت - یک بخش از هنر طبیعت مجارستانی در سال 2015 هنرمندان زیست محیطی ایران درسفنتوگئوگه (ترانسیلوانیا– رومانی)یک…
رویدادها
۱۳ اردیبهشت ماه ۲۰۲۰
"وارنگ" درهم تنیدگی فضا و زمان جهان به سمت بی نظمی و پدیده‌ها به سوی پراکندگی می‌روند، از طرف دیگر…
۱۳ اردیبهشت ماه ۲۰۲۰
رنگ و طراحی و بافت، عناصر بنیادین نقاشی است. گرچه در هر کدام، حضور دو عنصر دیگر هست- به این…
هنرمند برگزیده
از مجموعه آثار