نمایشگاه های بعدی
zahra rasoolzadeh namin tapestry art didar gallery exhibition Isfahan Iran Iranian artist زهرا رسول زاده نمین هنرمند ایرانی نمایشگاه هنر تاپستری در گالری دیدار اصفهان
نمایشگاه تاپستری از زهرا رسول زاده نمین
۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸
اخبار و رویدادها
اخبار و مطبوعات
۲۹ ماه ۱۳۹۷
پس از واقعیت - یک بخش از هنر طبیعت مجارستانی در سال 2015 هنرمندان زیست محیطی ایران درسفنتوگئوگه (ترانسیلوانیا– رومانی)یک…
۱۰ ماه ۱۳۹۷
جمعه 30/9/1397 ، تعدادی از آثار ماساهیرو سوگانو (هنرمند فیلم ساز ژاپنی) در گالری دیدار، با حضور هنرمند و  تعدادی…
رویدادها
۲۹ ماه ۱۳۹۷
پس از واقعیت - یک بخش از هنر طبیعت مجارستانی در سال 2015 هنرمندان زیست محیطی ایران درسفنتوگئوگه (ترانسیلوانیا– رومانی)یک…
۱۰ ماه ۱۳۹۷
جمعه 30/9/1397 ، تعدادی از آثار ماساهیرو سوگانو (هنرمند فیلم ساز ژاپنی) در گالری دیدار، با حضور هنرمند و  تعدادی…
هنرمند برگزیده
از مجموعه آثار