نمایشگاه های بعدی
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور “وارنگ”
۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
اخبار و رویدادها
اخبار و مطبوعات
۱۸ اردیبهشت ماه ۲۰۱۹
پس از واقعیت - یک بخش از هنر طبیعت مجارستانی در سال 2015 هنرمندان زیست محیطی ایران درسفنتوگئوگه (ترانسیلوانیا– رومانی)یک…
۳۰ فروردین ماه ۲۰۱۹
جمعه 30/9/1397 ، تعدادی از آثار ماساهیرو سوگانو (هنرمند فیلم ساز ژاپنی) در گالری دیدار، با حضور هنرمند و  تعدادی…
رویدادها
۱۸ اردیبهشت ماه ۲۰۱۹
پس از واقعیت - یک بخش از هنر طبیعت مجارستانی در سال 2015 هنرمندان زیست محیطی ایران درسفنتوگئوگه (ترانسیلوانیا– رومانی)یک…
۳۰ فروردین ماه ۲۰۱۹
جمعه 30/9/1397 ، تعدادی از آثار ماساهیرو سوگانو (هنرمند فیلم ساز ژاپنی) در گالری دیدار، با حضور هنرمند و  تعدادی…
هنرمند برگزیده
از مجموعه آثار