مسیح احمدی – اثر شماره.07 (زنبور عسل)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر زنبور عسل
آثار دیگر این هنرمند