مسیح احمدی – اثر شماره.09 (فراموشی میراث)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر فراموشی میراث
آثار دیگر این هنرمند