مسیح احمدی – اثر شماره.05 (زنان شجاع)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر زنان شجاع
آثار دیگر این هنرمند