مسیح احمدی – اثر شماره.03 (مردان سیاست)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر مردان سیاست
آثار دیگر این هنرمند