مسیح احمدی – اثر شماره.04 (درون من)
masih ahmadi مسیح احمدی
هنرمند:
مسیح احمدی
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم
نام اثر درون من
آثار دیگر این هنرمند