ملیکا ارزانی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر بازتاب
آثار دیگر این هنرمند