مهسا قضاوی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر بی پروا
آثار دیگر این هنرمند