مهشاد قربانعلی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر مسدود
آثار دیگر این هنرمند