هانیه حیدری (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر ناهمسان
آثار دیگر این هنرمند