ملیکا موجودی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر مهره فعال
آثار دیگر این هنرمند