مرضیه خوش فطرت – اثر شماره 07
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 120 × 90 سانتیمتر
تکنیک

متریال

آثار دیگر این هنرمند