مرضیه خوش فطرت – اثر شماره 02
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
اندازه اثر 80*100
نام اثر غبطه
سال خلق اثر 1396
آثار دیگر این هنرمند