مرضیه خوش فطرت – اثر شماره 03
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
اندازه اثر 90*120
نام اثر مردن بدون مرگ
سال خلق اثر 1396
آثار دیگر این هنرمند