مرضیه خوش فطرت – اثر شماره 04
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
اندازه اثر 90*135
نام اثر ذهن 2
سال خلق اثر 1396
آثار دیگر این هنرمند