نمایشگاه نقاشی مرضیه خوش فطرت گالری دیدار انسان درگیر معاصریت painting exhibition Marziye khoshfetrat human involved to be contemporary
مرضیه خوش فطرت
بیوگرافی هنرمند

مرضیه خوش فطرت

متولد ۱۳۷۲

کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر سپهر اصفهان

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار