مریم فرید – اثر شماره1

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هوا داران کویش را جان خویشتن دارم

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام هنرمند مریم فرید
تکنیک آکریلیک روی بوم
اندازه 100*100 cm
آثار دیگر این هنرمند