نوشین شیخ زاده – اثر شماره1

بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی-خط
نام هنرمند نوشین شیخ زاده
تکنیک اکریلیک روی بوم
اندازه 100*70 cm
آثار دیگر این هنرمند