فاطمه نصیری یکتا – اثر شماره1
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
نام هنرمند فاطمه نصیری یکتا
تکنیک ترکیب مواد روی بوم
آثار دیگر این هنرمند