نازنین زهرا طلایی – اثر شماره1

گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم

گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم

 

گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم

ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم

 

“مولانا”

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی-خط
نام هنرمند نازنین زهرا طلایی
تکنیک مرکب روی بوم و کلاژ (پولی استایل)
اندازه 2*50*50 cm
آثار دیگر این هنرمند