گروه نقش نگاه
بیوگرافی هنرمند

هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه گروهی طبیعت و شعر

 

– رامتین علوی (کیوریتور)

24شهریور1356 تهران

دیپلم گرافیک از هنرستان هنرهای زیبا 1376

کاردانی صنایع دستی (فرش) 1378

کارشناسی چاپ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 1382

کارشناسی ارشد گرافیک (تصویر سازی) از دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران 1385

مدرس دانشگاه آزاد از 1385 تا کنون

51 نمایشگاه گروهی و انفرادی و 22 نمایشگاه به عنوان کیوریتور

 

– شقایق تاجیکی

متولد 1355 تهران

لیسانس علوم سیاسی

شرکت در 9 نمایشگاه گروهی و 1 انفرادی

 

– نوشین شیخ زاده

متولد 1357 تهران

کارشناس صنایع دستی

چاپ اثر در کتاب زنان خوشنویس

شرکت در 5 نمایشگاه گروهی

 

– نازنیـــن زهـرا طلایی

متولـد 1357 تهـــران

کارشناس ارشد نقاشـی

 

– مریم فرید

متولد 1358 رشت

کارشناس صنایع دستی

شرکت در 10 نمایشگاه گروهی

 

– آزاده میرزا آقا تبار

متولد 1355 بابل

کارشناس صنایع دستی

چاپ اثر در کتاب “هنرمندان نوگرای مازندرانی”

شرکت در 2 نمایشگاه گروهی

 

– نکیسا محضری

متولد 1363 تهران

کارشناسی معماری داخلی

تألیف: کتاب انسان, طبیعت, ارگونومی

شرکت در 1 نمایشگاه گروهی و 1 نمایشگاه انفرادی

 

– فاطمه نصیری یکتا

متولد 1362 تهران

کاردانی گرافیک

شرکت در 5 نمایشگاه گروهی

 

– متانت همایی راد

متولد 1358 رشت

لیسانس معماری

شرکت در 8 نمایشگاه گروهی

 

 

نمایشگاه های این هنرمند
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ تا ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸
مجموعه آثار