نگین بهمنی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر قاب
آثار دیگر این هنرمند