مبینا سلطانی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر دربند
آثار دیگر این هنرمند