زهرا صافی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر هستی نهان
آثار دیگر این هنرمند