الهه طغیانی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر خیال رنگی
آثار دیگر این هنرمند