مریم کریمی (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر پاستوریزه
آثار دیگر این هنرمند