زهرا غلامعلیان (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر صلح
آثار دیگر این هنرمند