آیدا آزادمهر (نمایشگاه خیال)
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
نام اثر انعکاس
آثار دیگر این هنرمند