نمایشگاه گروهی با عنوان طبیعت و شعر
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ تا ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
نازنین زهرا طلایی – اثر شماره1
نکیسا محضری – اثر شماره1
شقایق تاجیکی – اثر شماره1
فاطمه نصیری یکتا – اثر شماره1
نوشین شیخ زاده – اثر شماره1
رامتین علوی – اثر شماره1
مریم فرید – اثر شماره1
آلبوم تصاویر این نمایشگاه