سعیده صرافچی – اثر شماره 11
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک اثر اکریلیک روی بوم
اندازه اثر 100*70 cm سه لتی - هر لت
سبک اثر آبستره
آثار دیگر این هنرمند