سعیده صرافچی – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک اثر اکریلیک روی بوم
اندازه اثر 70*50 cm
سبک اثر آبستره
آثار دیگر این هنرمند