سعیده صرافچی
بیوگرافی هنرمند

سعیده صرافچی
-متولد ۱۳۵۹ ، ایران، اصفهان

 

-لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه اصفهان
-گذراندن دوره های آزاد طراحی و نقاشی از سال ۱۳۸۲
-گذراندن دوره تخصصی طراحی و نقاشی نزد استاد حامد صدر ازحامی از سال ۱۳۸۹ – ۱۳۹۱
-گذراندن دوره آشنایی با نمادها نزد استاد سیامک عزمی ۱۳۹۱
-گذراندن دوره تخصصی طراحی و نقاشی نزد استاد علی قطبی از سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۷
-گذراندن دوره مربیگری نقاشی خلاق کودک در آموزشگاه طرحواره
-مدیریت آموزشگاه هنری “آنیتا” از سال ۱۳۸۷
-مدرس نقاشی و پرورش خلاقیت در کودکان
– مدرس طراحی و نقاشی بزرگسال
-عضو انجمن نقاشان اصفهان

 

نمایشگاه ها:
-شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی، ۱۳۸۵ ،کتابخانه مرکزی اصفهان
-شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی “رگ برگهایمان” و کارگاه نقاشی از مدل زند ه ،تیر ماه ۱۳۸۷ ،خانه هنرمندان اصفهان
-شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی “آرکادیا” بهمن ، ۱۳۹۱ ،گالری اتاق آبی
-شرکت در کارگاه نقاشی “سه شنبه های بدون خودرو” اردیبهشت ، ۱۳۹۵ ، اصفهان
-شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی ،دی ما ه ۹۵ ،گالری نقش خانه اصفهان
-شرکت در نمایشگا ه گروهی نقاشی “انعکاس” دی ماه ۱۳۹۶

نمایشگاه های این هنرمند
۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ تا ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰
مجموعه آثار