سعیده صرافچی – اثر شماره 06
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک اثر اکریلیک روی بوم
اندازه اثر 80*80 cm
سبک اثر آبستره
آثار دیگر این هنرمند