سعیده صرافچی – اثر شماره 02
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک اثر اکریلیک روی بوم
اندازه اثر 80*90 cm
سبک اثر آبستره
آثار دیگر این هنرمند