سعیده صرافچی – اثر شماره 08
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک اثر اکریلیک روی بوم
اندازه اثر 40*60 cm
سبک اثر آبستره
آثار دیگر این هنرمند