پروانه سیلانی – طبیعت 29
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 10*14.5 cm
تکنیک اثر مونوپرینت و ترکیب مواد
آثار دیگر این هنرمند