پروانه سیلانی – طبیعت 30
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 10*28 cm
تکنیک اثر مونوپرینت و ترکیب مواد
آثار دیگر این هنرمند