پروانه سیلانی – نگهبان دریا
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر هنر محیطی
آثار دیگر این هنرمند