پروانه سیلانی – کبوترهای کاغذی

جای کبوترهای واقعی خالی

محل اجرا: کبوتر خانه حسن آباد جرقویه

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر هنر محیطی
آثار دیگر این هنرمند