پروانه سیلانی – منحنی ها 04
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*200 cm
تکنیک اکریلیک روی بوم
آثار دیگر این هنرمند