پروانه سیلانی – فرم در طبیعت 09
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 50*50 cm
تکنیک اکریلیک روی بوم
آثار دیگر این هنرمند