محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 10
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*50 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند