علی ایزدی – اثر شماره 13

عنوان اثر:

آسمان بارِ امانت نتوانست کشید

قرعهٔ کار به نامِ منِ دیوانه زدند

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد اثر 80*120 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند