علی ایزدی – اثر شماره 09

عنوان اثر:

فرعون و شدادی شده خیکی پر از بادی شده

موری بده ماری شده وان مار گشته اژدها

مولانا

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد اثر 70*100 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند