علی ایزدی – اثر شماره 01

عنوان اثر:

عشق هایی کز پی رنگی بود

عشق نبود، عاقبت ننگی بود …

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد اثر 30*40 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند