علی ایزدی – اثر شماره 07

عنوان اثر:

آی عشق آی عشق چهره آبی ات پیدا نیست

(شاملو)

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد اثر 40*60 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند